MENSE RECHTEN

Modes in het recht

Datum: Haarlem, 16-02-2023

Auteur: Martijn Mense

Dat rechtspleging een cultuurproduct is, blijkt uit de slingerbeweging die in sommige leerstukken waar te nemen valt. Bepaalde vergrijpen, zoals moord of diefstal, worden al ongeveer zo lang het recht bestaat als misdaden beschouwd (zie bijvoorbeeld https://nl.wikisource.org/wiki/Codex_Hammurabi). Andere…

Duidelijk

Datum: Haarlem, 15-11-2022

Auteur: Martijn Mense

Een hoop juridische problemen kunnen voorkomen worden door duidelijke afspraken te maken en die afspraken vervolgens duidelijk vast te leggen. Gaat het dan toch mis, dan verdient het aanbeveling meteen en duidelijk uiteen te zetten wat de rechter hier aan…

Rekenende rechters

Datum: Haarlem, 02-08-2022

Auteur: Martijn Mense

In een op 24 december 2021 gewezen arrest (zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1974) heeft de Hoge Raad een aantal knopen doorgehakt op het punt van corona-korting bij verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt - kort gezegd - alle huisvesting van ondernemingen verstaan…

Verlenging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, geen goed idee

Datum: Haarlem, 15-03-2022

Auteur: Martijn Mense

In tandem met de aanpassing van het ontslagrecht is ook de regeling rond verhuur van woonruimte gewijzigd. Was in het verleden alleen met kunst- en vliegwerk de verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd overeen te komen - dus met de…