MENSE RECHTEN

De relatieve rust van de raadkamer

Datum: Haarlem, 12-07-2023

Auteur: Martijn Mense

De beroepsprocedure in civiele zaken is in beginsel eenvoudig. De partij die het beroep instelt, krijgt één gelegenheid zijn bezwaren, die als grieven door het leven gaan, tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis naar voren te brengen. De wederpartij…

Modes in het recht

Datum: Haarlem, 16-02-2023

Auteur: Martijn Mense

Dat rechtspleging een cultuurproduct is, blijkt uit de slingerbeweging die in sommige leerstukken waar te nemen valt. Bepaalde vergrijpen, zoals moord of diefstal, worden al ongeveer zo lang het recht bestaat als misdaden beschouwd (zie bijvoorbeeld https://nl.wikisource.org/wiki/Codex_Hammurabi). Andere…

Duidelijk

Datum: Haarlem, 15-11-2022

Auteur: Martijn Mense

Een hoop juridische problemen kunnen voorkomen worden door duidelijke afspraken te maken en die afspraken vervolgens duidelijk vast te leggen. Gaat het dan toch mis, dan verdient het aanbeveling meteen en duidelijk uiteen te zetten wat de rechter hier aan…

Rekenende rechters

Datum: Haarlem, 02-08-2022

Auteur: Martijn Mense

In een op 24 december 2021 gewezen arrest (zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1974) heeft de Hoge Raad een aantal knopen doorgehakt op het punt van corona-korting bij verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt - kort gezegd - alle huisvesting van ondernemingen verstaan…