MENSE RECHTEN

De staat van de Nederlandse rechtspraak in twee rolinstructies

Datum: Haarlem, 14-08-2019

Auteur: Martijn Mense

De toekomst van de rol was onzeker geworden met de invoering van KEI. Naar het zich laat aanzien houden we de rol voorlopig nog even. In de regel kijk ik meerdere keren per dag in het roljournaal om te zien wat er gebeurt in een zaak, maar in elk geval op woensdagen omdat dan de rol van de gerechtshoven is gemuteerd.

In zaak 1. lees ik deze rolinstructie:

Appellant voor fourneren
LAATSTE UITSTEL t.b.v. CnA d.d. 26-09-2019 mr. [X] aantal aanhoudingen: 2x
Gepland op [dd-mm-jj]

Dit is de bekende charmante stijl van communiceren in ALL CAPS die de griffies er op na houden. Aan mij wordt een laatste uitstel - van nu in totaal drie weken - verleend voor het overleggen van een procesdossier voor een schikkingscomparitie in een zaak waarvan partijen het gerechtshof al hebben laten weten dat een schikking er niet in zit. Toch doen.

In zaak 2. lees ik deze rolinstructie:

Arrest
Kijkt u voor werkwijze dagbepaling arrest en pleidooizitting op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Regels-procedures-en-klachten/Paginas/Nieuwe-werkwijze-aanvraag-arrest-en-pleidooi-in-handelszaken.aspx U kunt deze link niet aanklikken. U kunt de link kopiëren en in uw browser plakken.

Ik ben benieuwd hoeveel advocaten geprobeerd hebben wel op de link te klikken om daarna in razernij de griffie te bellen. Hoe dan ook. Plakken we de link dan lezen we dit:

Nieuwe werkwijze aanvraag arrest en pleidooi in handelszaken per 4 juli 2017

Met ingang van 4 juli 2017 is het hof anders gaan plannen voor wat betreft handelszaken die klaar zijn om arrest in te wijzen en voor handelszaken waarin een pleidooizitting of een comparitie na antwoord wordt gevraagd. Het hof maakt deze keuze om partijen een realistisch idee te geven over wanneer ze een uitspraak dan wel een zitting kunnen verwachten.

Vaste realistische datum

Deze nieuwe werkwijze houdt - kort gezegd - in dat verzoeken om een arrest of een pleidooizitting eerst een termijn krijgen van 7 maanden. Na afloop van deze termijn is duidelijk wanneer het arrest kan worden uitgesproken of wanneer de zitting zal plaatsvinden. Deze datum wordt dan - behoudens calamiteiten - niet meer verschoven.
Tot voor kort werden zaken die 'voor arrest kwamen te staan' of waarin pleidooi of comparitie werd gevraagd vaak meerdere keren aangehouden. Dit als gevolg van de achterstanden waarmee de handelsteams bij het hof (nog steeds) kampen.
De termijn van zeven maanden (30 weken) is lang maar noodzakelijk om partijen een realistische datum te geven en geen valse verwachtingen te wekken.

De nieuwe werkwijze gaat als volgt:

  1. Nadat arrest is gevraagd en een kopie van het procesdossier is overgelegd – in overeenstemming met hoofdstuk 5 van het landelijk procesreglement – wordt de zaak naar de rol verwezen voor ‘dagbepaling arrest hof’ over zeven maanden (30 weken). Partijen krijgen dan bericht wanneer arrest wordt gewezen.
  2. Nadat pleidooi is gevraagd en in viervoud een kopie van het procesdossier is overgelegd – in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het landelijk procesreglement – wordt de zaak naar de rol verwezen voor ‘opgave verhinderdata’ over 28 weken. Twee weken nadien krijgen partijen bericht wanneer de zitting plaatsvindt.

Dit gerechtshof geeft zichzelf dus een termijn van dertig weken om daarna - let op - partijen een keer mede te delen wanneer arrest verwacht kan worden.

Op zich is het begrijpelijk dat deze maatregelen getroffen worden, gegeven de kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting van de rechterlijke macht en haar ondersteunend apparaat. Waarom partijen dan wel steeds LAATSTE TERMIJNEN opgelegd krijgen van hooguit vier weken is minder begrijpelijk.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem